Správce osobních údajů 

 Informace pro klienty společnosti Art Focus s.r.o.( AntikCas.cz), kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”)

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k registrované fyzické nebo právické osoby (přezdivka,jméno a příjmení, e-mail, IČ,adresa,lokace nebo IP adresa).

Správcem osobních údajů podle GDPR je:

Art Focus s.r.o , Rýbna 716/24 , Praha – 110 00, Ič: 059 04 994
Kontaktní e-mail: info@antikcas.cz
(dále jen „Správce“) 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 


 

Důvody zpracování osobních údajů

 

 • Osobní údaje jsou předány mezi nakupujícím a prodávajícím po dokončení objednávky ze strany kupujícího. Po dokončení objednávky budou zaslány prostistranám prostřednictvím emailu tyto údaje: přezdívka, jméno, adresa,email, telefonní kontakt. (dále jen “Plnění smlouvy”)

 • oprávněný zájem Správce - např. analýza návštěvnosti nebo používání analytických cookies (dále jen “Oprávněný zájem”)

 • plnění zákonné povinnosti – např. vedení účetnictví

 • Váš výslovný, svobodný a konkrétní souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat

 • Účelem zpracování je uchování údajů klienta zjištěných na základě jeho identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 • Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že klient odmítne poskytnout požadované osobní údaje na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn 


 

Přehled zpracovávaných osobních údajů

 

Důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení nákupu/prodeje

Přezdívka,jméno, e-mail, Adresa,Telefoni kontakt

Prodejní system Antikcas.cz

Nákupujicí a prodávajicí 

Plněny zákonné povinonsti

Vedení účetnictví

Fakturační údaje klientů

Klientská komunikace, faktury a pracovní smlouvy

Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště

Oprávněný zájem

Analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru, prevence

Identifikátory uživatelů, IP adresy

Pohyb uživatele na webu, zobrazení chybové stránky

Google Analytics, hostingové služby

personalizace reklam

Marketingove

 

Identifikátory uživatelů, IP adresy

Pohyb uživatele na webu,

Google Adsense

 


 

Doba uchovávání údajů

 

 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku

 • Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Provozovatele, podle platných právních předpisů 10 let od jejího ukončení.

 • v případě souhlasu – dokud neodvoláte Váš přímý souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování (maximálně však po dobu 5 let)

 


 

Vaše práva

Pomocí emailu info@antikcas.cz můžete uplatnit:

 

 • právo na výpis svých osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Uřadu pro ochranů osobních udajů – www.uooz.cz

 


 

Závěrečná ustanovení

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 • S těmito podmínkami souhlasíte při kontaktování Správce pomocí jeho e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře v uživateleskem učtu nebo registrace na portalu AntikCas.cz

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zveřejní na tomto webu.

 

Odkazy na legislativu
Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017
Potřebujete poradit?

- Nápověda
- Články
- Archiv

Kontaky a informace

- kontatky
- obchodni podminky
- o společnosti

Facebook Antikcas.cz Instagram Twitter (C) 2021 antikcas.cz - antikcas.cz všechna prava vyhrazena | webdesign ABweb.cz
starožitnosti ,sběratelske ,či umělecke předměty online